Πιστοποιημένα Εμβόλια ποικιλιών αμπέλου

Τα πιστοποιημένα εμβόλια ποικιλιών αμπέλου είναι εμβόλια που παραάγωνται απο τις πιστοποιημένες μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας του Φυτωρίου και διατίθενται για εμβολιασμό.