Μοσχεύματα ριζοβολίας

Μοσχεύματα ριζοβολίας

Τα μοσχεύματα ριζοβολίας είναι μοσχεύματα υποκειμένων που παράγονται από τις πιστοποιημένες μητρικές φυτείες υποκειμένων του Φυτωρίου και διατίθενται στο επιθημητό μήκος για την δημιουργία έρριζων μοσχευμάτων υποκειμένων