Έρριζα μοσχεύματα υποκειμένων

Έρριζα μοσχεύματα υποκειμένων

Πρόκειται για έρριζα φυτά του επυθυμητού υποκειμένου που έχουν αναπτυχθεί για ένα έτος στο φυτώριο σε ελεγμένο έδαφος. Το ριζικό τους σύστημα είναι καλά αναπτυγμένο και οι ρίζες τους σωστά κατανεμημένες.