Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ & ΥΓΙΟΥΣ ΠΟΛ-ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΠΙΤΡ. ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ