ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ SYRAH – ABELOS 2006